ΜΑΡΚΕΛΛΟΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΛΕΡΟΥ Α.Ε - Financial Info


ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΜΑΡΚΕΛΛΟΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΛΕΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΦΜ: 999644021

ΔΟΥ: Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.: 5990001000

ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 57559/01/ΔΤ/Β/04/62

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΗΦΙΣΟΥ 109 – 12241 ΑΙΓΑΛΕΩ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2103466637

FAX: 2103464279

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: www.markellossa.gr

E-MAIL: stamatio@otenet.gr


pdf icon Προσκλήσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 23.09.2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 30.06.2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 30.06.2014

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 21.05.2014

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ Γ.Σ. ΜΑΡΚΕΛΛΟΣ 2013

pdf icon Οικονομικές Καταστάσεις

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014 (Χρήση 01/01-31/12/2014)

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013 (Χρήση 01/01-31/12/2013)

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012 (Χρήση 01/01-31/12/2012)